Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia składa Zarząd ZNP w UO