Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim w Opolu jest samorządnym i niezależnym związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych, administracji oraz organizacji społecznych i samorządowych oraz współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO)

ZNP w UO

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close