Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim jest związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych oraz administracji. Współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO).

Aktualności


OGŁOSZENIE!

UWAGA CZŁONKOWIE ZNP OD DNIA 21.06.2021 w SEKRETARIACIE ZNP ul. Oleska 48 pokój 8A (parter) będą wydawane (za pokwitowaniem odbioru) wcześniej zamówione BILETY WSTĘPU DO ZOO więcej →

OFERTA

Zachęcamy do skorzystania z oferty w luksusowych Resortach Holiday Park&Resort: https://holidaypark.pl więcej →