Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim jest związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych oraz administracji. Współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO).

Aktualności


Informacja 2

Rodzice dzieci w wieku 10 do 16 lat chcąc uzyskać dopłatę do podręczników w kwocie 50 zł, jak w roku ubiegłym muszą przedstawić fakturę wystawioną na ZNP w UO. Dane do faktury znajdują się w zakładce DRUKI. więcej →

ZNP w UO