Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim jest związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych oraz administracji. Współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO).

Aktualności


Bony świąteczne

W Biurze Zarządu ZNP w UO od 3 kwietnia członkowie związków, nie będący nauczycielami akademickimi oraz emeryci mogą odbierać bony świąteczne. Wydawane będą one do końca kwietnia. Zapraszamy w dni robocze, w godzinach urzędowania, tj od 11:00 do 14:00. więcej →

Komunikat w sprawie podwyżek wynagrodzeń w roku 2023

Komunikat w sprawie podwyżek wynagrodzeń w roku 2023 20 stycznia 2023 r. zawarte zostało porozumienie między Rektorem Uniwersytetu Opolskiego a Związkami Zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Opolskim w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu w roku 2023. Strony uzgodniły, że systemowe zwiększenia wynagrodzeń osobowych będą finansowane z przyznanych UO zwiększeń subwencji na... więcej →