Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim jest związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych oraz administracji. Współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO).

Aktualności


Ogłoszenie

Nauczyciele Akademiccy Członkowie ZNP w UO! W sekretariacie Związku jest do odbioru gratyfikacja z okazji Dnia Edukacji Narodowej (odbiór w godz. pracy sekretariatu do 15 listopada). więcej →

Życzenia z okazji DEN

Dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy oraz sukcesów zawodowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzy Zarząd Uczelniany ZNP w UO                                                                                                ... więcej →

Informacja dla członków ZNP w UO

Od 30 maja w sekretariacie ZNP w UO (Oleska 48 pok. 8A) są do odbioru otwarte bilety do kina dla dzieci w wieku 3-16 lat. Również wszyscy członkowie ZNP w UO mogą odebrać dla siebie otwarte bilety do kina (jeden dla każdego pracownika) po wpłaceniu 5 zł w sekretariacie Związku... więcej →