Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim jest związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych oraz administracji. Współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO).

Aktualności


Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki w roku 2020

Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki w roku 2020 W odpowiedzi na Stanowisko wystosowane przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o dodatkowych środkach finansowych na podwyższenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, które znalazły... więcej →