Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim w Opolu jest samorządnym i niezależnym związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych, administracji oraz organizacji społecznych i samorządowych oraz współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO)

Aktualności


Komunikat RSzWiN

W dniu 10.07.2017 odbyło się spotkanie przedstawicieli  związków zawodowych  z kierownictwem KRASP i Fundacji Rektorów Polskich. Tematem spotkania były propozycje dotyczące spraw pracowniczych w przygotowywanym projekcie Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym. więcej →

Informacja 2

Rodzice dzieci w wieku 10 do 16 lat chcąc uzyskać dopłatę do podręczników w kwocie 50 zł, jak w roku ubiegłym muszą przedstawić fakturę wystawioną na ZNP w UO. Dane do faktury znajdują się w zakładce DRUKI. więcej →

ZNP w UO