Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim jest związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników UO oraz jego emerytów i rencistów.

Celem Związku jest obrona praw, interesów i godności pracowników Uczelni. W szczególności Związek reprezentuje interesy zawodowe i socjalne swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów kolegialnych i jednoosobowych oraz administracji. Współpracuje z władzami Uczelni w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych… (ze Statutu ZNP w UO).

Aktualności


Nasza Prezes ponownie wybrana na trzecią kadencję do Komisji Rewizyjnej

W dniach 25-26 października 2019 roku odbyła się w Warszawie V krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Na nową kadencję 2019-2024 Prezesem został wybrany kol. Janusz Szczerba. Nasza Prezes kol. Barbara Dawidowska-Marynowicz została wybrana ponownie już na trzecią kadencję do Komisji Rewizyjnej. W nowej kadencji będzie pełniła funkcję... więcej →

Ogłoszenie

Nauczyciele Akademiccy Członkowie ZNP w UO! W sekretariacie Związku jest do odbioru gratyfikacja z okazji Dnia Edukacji Narodowej (odbiór w godz. pracy sekretariatu do 15 listopada). więcej →