Członkom ZNP przysługują zniżki udzielane przy korzystaniu z bazy hotelowej, z ośrodków wypoczynkowych i sanatoriów ZNP.

Zasady przyznawania zniżek w obiektach ZNP