Biuro Zarządu Uczelnianego ZNP mieści się w budynku przy ul. Oleskiej 48 na  parterze w pokoju nr 8A.

Telefon: 77 4527008

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 14.30.
Pracownik biura: Andrzej Marynowicz – sekretarz ZNP UO

Biuro zarządu uczelnianego ZNP  załatwia wszystkie sprawy organizacyjne związane z działalnością statutową i socjalno bytową ZNP w UO. Prowadzi ewidencję członków Związku i opłacania składek członkowskich. Zapewnia obsługę administracyjną Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.