Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy,

W porozumieniu z osobami wspierającymi strajk nauczycieli  Prezydium ZG ZNP utworzyło fundusz strajkowy.  Osoby indywidualne,  organizacje i stowarzyszenia mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

 

z dopiskiem :”Fundusz strajkowy ZNP”