Uchwały Zarządu Uczelnianego ZNP w UO w 2013 roku


UCHWAŁA Nr 2/2013

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 7 października 2013 roku

w sprawie: podniesienia składki członkowskiej dla emerytów w 2014 roku

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Od 2014 roku składka dla emerytowanych członków ZNP UO będzie wynosić 40zł. Składkę należy wpłacić do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego w siedzibie Zarządu Uczelnianego ZNP w UO przy ulicy Oleskiej 48.


UCHWAŁA Nr 1/2013

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie: przedłużenia dodatkowego ubezpieczenia w programie NNW ZNP w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A.

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przedłużenie umowy od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014 z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową o przystąpieniu wszystkich pracujących członków ZNP UO do grupowego ubezpieczenia w ramach programu NNW ZNP i postanawia sfinansować składkę roczną w kwocie 12 zł na jednego pracującego członka ZPN w UO.