Uchwały Zarządu Uczelnianego ZNP w UO w 2012 roku


UCHWAŁA Nr 4/2012

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia terminu wypłaty zasiłku świątecznego dla emerytowanych członków ZNP w UO

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Zasiłek świąteczny dla emerytowanych członków ZNP UO wypłacany będzie w terminie od dwóch tygodni przed Świętami Wielkanocnymi do końca maja danego roku kalendarzowego.


UCHWAŁA Nr 3/2012

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia terminu wpłacania składek członkowskich przez emerytowanych członków ZNP w  UO

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Emerytowani członkowie ZNP w UO zobowiązani są do uiszczenia składek członkowskich do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego w siedzibie Zarządu Uczelnianego ZNP w UO przy ulicy Oleskiej 48.


UCHWAŁA Nr 2/2012

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany terminu wypłacania zasiłku świątecznego w kwocie 200 zł dla pracujących członków ZNP w UO niebędących nauczycielami akademickimi

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Od 2013 roku zasiłek świąteczny dla pracujących członków ZNP w UO niebędących nauczycielami akademickimi wypłacany będzie przed Świętami Wielkanocnymi.


UCHWAŁA Nr 1/2012

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przystąpienia pracujących członków ZNP w UO do dodatkowego ubezpieczenia w programie NNW ZNP w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A.

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na podpisanie umowy od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2013 z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową o przystąpieniu wszystkich pracujących członków ZNP UO do grupowego ubezpieczenia w ramach programu NNW ZNP i postanawia sfinansować składkę roczną w kwocie 11 zł na jednego pracującego członka ZPN w UO.