Uchwały Zarządu Uczelnianego ZNP UO w 2014 roku


UCHWAŁA Nr 6/2014

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: przedłużenia dodatkowego ubezpieczenia w programie NNW ZNP w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A.

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Zarząd Uczelniany ZNP w UO wyraża jednomyślnie zgodę na przedłużenie umowy od 1 maja 2014 do 30 kwietnia 2015 z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową o przystąpieniu wszystkich pracujących członków ZNP UO do grupowego ubezpieczenia w ramach programu NNW ZNP i postanawia sfinansować składkę roczną w kwocie 12 zł na jednego pracującego członka ZNP w UO.


UCHWAŁA Nr 2/2014

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 13 lutego 2014 roku

w sprawie: odpłatnego korzystania z usług Telefonicznej Asysty Prawnej (TAP) za pośrednictwem NAUBrokera

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Od dnia 1 kwietnia 2014 roku Zarząd będzie korzystał Usług Telefonicznej Asysty Prawnej (TAP). Miesięczna opłata za korzystanie z tej usługi wynosi 60zł.


UCHWAŁA Nr 1/2014

Zarządu Uczelnianego ZNP w Uniwersytecie Opolskim
z dnia 21 stycznia 2014 roku

w sprawie: kandydowania w wyborach na członka Zarządu i do Komisji Rewizyjnej

Zarząd Uczelniany ZNP w UO uchwala, co następuje:
Na członka Zarządu Uczelnianego jak i do Komisji Rewizyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim może kandydować członek ZNP, który przynależy do związku, co najmniej 3 lata.