W dniach 25-26 października 2019 roku odbyła się w Warszawie V krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Na nową kadencję 2019-2024 Prezesem został wybrany kol. Janusz Szczerba. Nasza Prezes kol. Barbara Dawidowska-Marynowicz została wybrana ponownie już na trzecią kadencję do Komisji Rewizyjnej. W nowej kadencji będzie pełniła funkcję vi-ce przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.