Członek ZNP w UO ma prawo do licznych świadczeń. Są wśród nich zasiłki statutowezapomogi losowe.  Członkowie związku odchodzący na emeryturę lub rentę stałą otrzymują okolicznościową nagrodę (książkę) w wysokości do 100 zł.

Członkom ZNP przysługują zniżki udzielane przy korzystaniu z bazy hotelowej, z ośrodków wypoczynkowych i sanatoriów ZNP. Szczegółowych informacji udzielają: Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP ( 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, tel./fax.: 022 826-14-78, tel.: 022 826-51-79,  oraz Biuro Turystyki ZNP LOGOSTOUR.

Przy współudziale Związku Nauczycielstwa Polskiego kształtowana jest oferta i wysokość świadczeń socjalnych, do których prawo ma każdy pracownik zatrudniony w UO. Wśród świadczeń należy wymienić: dofinansowanie wypoczynku letniego (“wczasy pod gruszą”),  paczki świąteczne dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz gratyfikację pieniężną (tzw. “karpiowe”), ofertę kolonijną dla dzieci,  czy uzyskanie pożyczki a także pomocy finansowej w wypadkach losowych. Bliższych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych UO.

ZNP w Uniwersytecie Opolskim uczestniczy w podejmowaniu decyzji o sposobie wydawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W czasie zebrań ZNP, w dyskusjach z władzami UO jak i podczas spotkań z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, władze ZNP w UO ustawicznie podnoszą postulat podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych.

Przyłącz się do nas!
Wspólnie możemy zdziałać jeszcze więcej!