Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki w roku 2020
W odpowiedzi na Stanowisko wystosowane przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o dodatkowych środkach finansowych na podwyższenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, które znalazły się w projekcie ustawy budżetowej – pismo w załączniku. Teraz czekamy na uchwalenie ustawy i podpisanie jej przez Prezydenta RP.

Barbara Dawidowska-Marynowicz
Prezes ZNP w UO

Odpowiedz2020