Zarząd Uczelniany ZNP w UO i Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy UO po zapoznaniu się z projektem Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Opolskiego zgłosiła uwagi:

Zarząd Uczelniany ZNP i Rada Zakładowa NSZZ